Bortforsling av ris & stammar

Säker och snabb bortforsling

Vi är specialister på all typ av trädfällning, trädvård och bortforsling. Våra trädfällare och arborister har lång erfarenhet utför allt från enklare trädfällningar till avancerad nedtagning av mycket svåra träd i bebyggda områden. 

Vi erbjuder också flisning och bortforsling av allt ris och alla träd, beskärning och trädvård, stubbfräsning och trädgårdstjänster som exempelvis häckklippning. 

Alla våra trädfällare och arborister hos oss är proffs och är utbildade av Säker Skog, Arboristskolan eller andra ackrediterade utbildare. 

Spara 50% med rutavdrag

Vi är även medlemmar/certifierade inom Svenska Arboristförbundet, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboriculture). Du kan alltså känna dig helt trygg när du anlitar oss för din trädfällning. 

Självklart är vi även fullt försäkrade hos IF skadeförsäkringar även om vi aldrig behövt nyttja försäkringen. 

Fyll i en beskrivning av vad du vill ha hjälp med så kontaktar en av våra trädfällningsexperter dig för en kostnadsfri offert!

Fyll i en förfrågan för kostnadsfri offert!
Bifoga eventuella bilder
Certifieringar & medlemskap
medlemskap arborist trädfällning
certifiering arborist trädfällning

Professionell trädfällning

Fullt försäkrade

Fasta priser

Bortforsling av ris och stammar

Efter en trädfällning genereras vanligtvis två huvudtyper av träavfall: ris och stammar. Ris utgörs av de mindre grenarna och lövverket från trädet, medan stammarna representerar de huvudsakliga trädelarna. Mängden av dessa material kan variera beroende på trädsorten och storleken.

För att hantera träavfallet effektivt är det viktigt att överväga att anlita professionella tjänster med rätt utrustning. Mängden ris och stammar kan vara överväldigande och kräver specialiserade maskiner för bortforsling och bearbetning.

Ris, med sina små och greniga delar, kan vara svårt att hantera manuellt. Användning av vedklyvar eller flishuggar är vanliga metoder för att bryta ner och återvinna riset. Vi har tillgång till kraftfulla flishuggar och kranbilar som effektivt kan forsla bort eller omvandla riset till användbar flis eller kompost.

Stammar, å andra sidan, kan vara betydligt tyngre och svårare att bearbeta. I det här fallet är användningen av kraftfulla motorsågar och traktorer med kranar avgörande. Professionella företag som specialiserat sig på trädfällning har erfarenheten och kapaciteten att effektivt hantera och bortforsla även stora och tunga stammar.

Att försöka ta hand om dessa trädelar på egen hand utan rätt utrustning kan vara farligt och ineffektivt. En olycka kan lätt inträffa vid hantering av tunga stammar och komplexa trädstycken. Dessutom kan felaktig bortforsling leda till onödiga kostnader och olägenheter.

Att anlita oss för bortforsling av ris och stammar har flera fördelar. För det första kan vi snabbt och säkert hantera träavfallet och frigöra din egendom från oönskade rester. För det andra är det kostnadseffektivt eftersom du inte behöver investera i dyr utrustning som flishuggar eller kranar. Slutligen, och kanske viktigast, minskar det risken för olyckor och säkerställer att träavfallet tas om hand på ett miljövänligt sätt, genom återvinning eller kompostering.

Bortforsling med kranbil
Flisning och bortforsling av ris och stammar
Certifieringar & medlemskap

Bortforsling med kranbil eller timmerbil

För att effektivt ta hand om träavfall efter trädfällning, används olika typer av specialutrustning, inklusive kranbilar med containrar för ris och stammar samt timmerbilar för bortforsling av timmer och virke. Dessa fordon erbjuder både smidighet och kapacitet, vilket är nödvändigt för att hantera de olika material som genereras vid trädfällning.

Bortforsling av Ris och Stammar med Kranbil och Container: Kranbilar med containrar är en vanlig syn efter trädfällning. Dessa fordon är utrustade med kranar som möjliggör lyft och transport av tunga stammar och ris. Containerdelen är specialdesignad för att rymma grenar, mindre trädelar och annat ris som genereras under processen. Kranbilen positioneras strategiskt för att enkelt lasta in träavfallet i containern. Denna metod gör att arboristerna effektivt kan bortforsla stora mängder träavfall utan att orsaka onödiga skador på omgivningen.

Bortforsling av timmer / virke med timmerbil

För större och tyngre trädelar, som timmer och virke, används timmerbilar. Dessa specialfordon är konstruerade för att transportera längre och tyngre stambitar på ett säkert sätt. Timmerbilarna är utrustade med kraftiga kranar som kan lyfta och placera timmer och virke på ett precist sätt. Denna metod är särskilt viktig när trädfällning görs för att avverka skog för industriell användning eller när stora mängder timmer behöver bortforslas från ett byggnadsområde.

Att använda kranbilar med containrar och timmerbilar för bortforsling av träavfall har flera fördelar. För det första möjliggör dessa fordon en effektiv och snabb hantering av träavfallet, vilket sparar tid och resurser. För det andra är de utrustade med specialverktyg och kranar som underlättar hanteringen av tunga trädelar på ett säkert sätt. För det tredje minskar de påverkan på omgivningen eftersom träavfallet bortforslas på ett organiserat sätt.

Dessa två går hand i hand. En försäkring utan rätt utbildning och certifieringar är helt värdelös då den inte ger ersättning om något skulle hända. Så tänk på att anlita en seriös och utbildad trädfällare med rätt utbildning, certifiering och försäkring. 

Alla våra arborister och trädfällare har rätt utbildning, lång erfarenhet och avancerad utrustning för att kunna utföra alla typer av trädfällning på ett snabb och säkert sätt. 

Bortforsling med timmerbil som lastar stammar

KARRIÄR HOS OSS?

Vi söker arborist/klättrande trädfällare, trädfällare, markarbetare och trädgårdsarbetare som vill jobba med oss på Värmdö och Nacka.

Vi tar även emot praktikanter, LIA med mera. 

Läs mer

Närbild på arborister

En del av de platser och tjänster vi erbjuder: