Trädbeskärning & beskärning i Stockholms skärgård

Säker och snabb beskärning av träd

I Stockholms skärgård erbjuder vi expertis inom trädbeskärning, trädfällning och trädvård. Vårt team av erfarna arborister och trädfällare hanterar allt från grundläggande beskärningsarbete till komplexa projekt som involverar gamla och skyddsvärda träd, även i utmanande miljöer såsom tätt bebyggda områden.

Vi kan i Stockholms skärgård erbjuda en komplett lösning där vi tar hand om allt från beskärning, trädvård, och stubbfräsning. Dessutom erbjuder vi även trädgårdstjänster som häckklippning för att ytterligare försköna din tomt.

Spara 50% med rutavdrag

Vi är även medlemmar/certifierade inom Svenska Arboristförbundet, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboriculture). Du kan alltså känna dig helt trygg när du anlitar oss för din hjälp med dina träd.

Självklart är vi även fullt försäkrade hos IF skadeförsäkringar även om vi aldrig behövt nyttja försäkringen.

Fyll i en beskrivning av vad du vill ha hjälp med så kontaktar en av våra trädbeskärningsexperter dig för en kostnadsfri offert!

Fyll i en förfrågan för kostnadsfri offert!
Bifoga eventuella bilder
Certifieringar & medlemskap
medlemskap arborist trädfällning
certifiering arborist trädfällning

Professionell trädbeskärning

Fullt försäkrade

Fasta priser

Trädbeskärning & beskärning i Stockholms skärgård

Trädbeskärning är en kritisk del av skötseln av den frodiga grönskan som kännetecknar Stockholms skärgård. Denna åtgärd spelar en avgörande roll för trädens hälsa, säkerheten i området och för att bevara och förstärka landskapets estetiska värde. Följande punkter belyser varför trädbeskärning är så viktigt i skärgårdsmiljö.

Skäl till Trädbeskärning i Stockholms Skärgård

 • Främjar Trädens Hälsa: Genom att avlägsna sjuka, skadade eller döda grenar främjar man ett hälsosamt träd som kan läka bättre och står mindre risk att drabbas av sjukdomar. Detta är särskilt viktigt i skärgårdens unika klimat, där vissa träd kan vara mer utsatta för väderrelaterade skador.

 • Ökar Säkerheten: I det ofta blåsiga skärgårdsklimatet kan lösa och skadade grenar utgöra en allvarlig risk. Regelbunden beskärning minimerar risken för skador på både människor och egendom.

 • Förbättrar Trädens Utseende och Struktur: Beskärning bidrar till att upprätthålla och förbättra trädens estetiska utseende och strukturella integritet, vilket är viktigt för att bevara skärgårdens naturliga skönhet.

 • Ökar Fruktproduktionen: I skärgården, där många trädgårdar innehåller fruktträd, kan rätt beskärning stimulera till en högre fruktskörd av bättre kvalitet.

Fördelar med Trädbeskärning i Stockholms Skärgård

 • Längre Livstid för Träden: Regelbunden och korrekt utförd beskärning kan avsevärt förlänga trädens livstid, vilket bidrar till skärgårdens långsiktiga natursköna värde.

 • Förbättrad Sikt och Solinsläpp: Beskärning kan förbättra utsikten och öka mängden solljus som når fram till bostäder och trädgårdar, vilket är särskilt värdefullt i skärgårdens ofta skuggiga miljöer.

 • Förebygger Spridning av Skadedjur och Sjukdomar: Att ta bort infekterade eller skadade delar av ett träd är avgörande för att förhindra spridning av skadedjur och sjukdomar, vilket kan vara särskilt utmanande i den täta vegetation som finns i skärgården.

 • Anpassning till Landskapsdesign: Beskärning erbjuder möjligheten att forma och integrera träd på ett sätt som kompletterar den övergripande landskapsdesignen, vilket förhöjer estetiken i skärgårdens unika miljöer.

För dem som bor eller förvaltar egendom i Stockholms skärgård är det viktigt att anlita professionella arborister för trädbeskärning. Dessa experter besitter den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att säkerställa att varje träd får den specifika vård det behöver, med tanke på både dess hälsa och säkerheten i dess omgivning. Genom att investera i professionell trädbeskärning bidrar man inte bara till ett säkrare och vackrare skärgårdslandskap utan också till att bevara dess unika natur för framtida generationer.

arborist beskär träd
Beskärning av äppelträd

Beskärning av fruktträd i Stockholms skärgård

Fruktträdsbeskärning är en kombination av konst och vetenskap som spelar en kritisk roll för hälsan och produktiviteten hos fruktträd. Genom att tillämpa rätt beskärningstekniker kan man inte bara förbättra trädens allmänna kondition och öka fruktskörden utan även förlänga deras produktiva livslängd. I Stockholms skärgård, där det unika klimatet och den speciella jordmånen erbjuder fantastiska förutsättningar för fruktodling, är det av yttersta vikt att anpassa beskärningsmetoderna för att uppmuntra till stark och riklig fruktproduktion.

Typer av fruktträdsbeskärning anpassade för Stockholms skärgård

 1. Formbeskärning (Utbildningsbeskärning): För unga träd är formbeskärningen avgörande för att skapa en stark och välbalanserad grundstruktur. I Stockholms skärgård börjar man ofta denna typ av beskärning tidigt på våren, när risken för sträng frost har minskat, för att undvika skador på de unga skotten.

 2. Underhållsbeskärning: Riktad mot mogna träd för att avlägsna döda, skadade eller sjuka grenar samt för att främja god luftcirkulation och solgenomträngning i kronan. Utförande av underhållsbeskärning under sen vinter eller tidig vår, före knoppsprickningen, är optimalt i skärgårdsklimatet för effektiv läkning.

 3. Föryngringsbeskärning: Äldre träd som visar tecken på minskad produktivitet kan få nytt liv genom föryngringsbeskärning. Detta kan innebära borttagning av större grenar för att stimulera ny tillväxt. Denna typ av beskärning kräver precision och bör göras med kunskap för att undvika skador på trädet.

 4. Fruktifieringsbeskärning: Syftet är att förbättra fruktkvaliteten och förenkla skörden genom att balansera mängden frukt som trädet producerar. Att tunna ut grenar och fruktsättningar under sommaren hjälper trädet att fokusera sin energi på att utveckla större och mer näringsrika frukter.

Anpassad beskärning för Stockholms skärgård

Med det specifika klimatet, från kalla vintrar till ljumma somrar, är timingen för beskärning avgörande i Stockholms skärgård för att minimera stress på träden och maximera deras tillväxt och fruktproduktion. Det är också viktigt att välja beskärningsteknik baserat på trädets ålder, sort och tidigare skötselhistorik.

Att anlita professionella trädvårdsexperter som är erfarna inom fruktträdsbeskärning i Stockholms skärgård kan säkerställa att dina träd får den bästa möjliga vård. Dessa experter har den nödvändiga kunskapen och utrustningen för att utföra beskärningen på ett korrekt och säkert sätt, med hänsyn till både trädens och den lokala miljöns välbefinnande. Genom att investera i professionell beskärning kan fruktträdsägare i Stockholms skärgård förvänta sig friska träd och rikliga skördar år efter år.

Varför trädbeskärning i Stockholms skärgård?

Trädbeskärning i Stockholms skärgård är en viktig del av landskapsvården och bidrar till att upprätthålla och förbättra den unika naturliga skönheten och biodiversiteten i detta område. Skärgården, med sina tusentals öar och skär, är känd för sin storslagna natur och rika växtliv. Regelbunden och korrekt utförd trädbeskärning spelar en avgörande roll för att säkerställa hälsan och välbefinnandet hos trädpopulationerna här, samtidigt som den bidrar till människors säkerhet och trädens estetiska värde. Här är några skäl till varför trädbeskärning är särskilt viktigt i Stockholms skärgård:

Trädbeskärning främjar trädens hälsa

Beskärning hjälper till att ta bort sjuka, skadade eller döda grenar, vilket förhindrar spridningen av sjukdomar och skadedjur. Detta är särskilt viktigt i skärgårdsmiljöer där träd kan vara mer utsatta för väderrelaterad stress och sjukdomar. Genom att främja en stark och hälsosam tillväxt säkerställs att träd kan fortsätta att bidra till sitt ekosystem effektivt.

Beskärning ökar säkerheten

I skärgården, där väderförhållandena kan vara hårda och föränderliga, minskar regelbunden beskärning risken för att grenar bryts av och faller, vilket kan skada både människor och egendom. Säkerheten längs vandringsleder, bostadsområden, och nära byggnader prioriteras genom att eliminera potentiella faror.

Förbättrad estetik med trädbeskärning

Träd bidrar i hög grad till det estetiska värdet i skärgårdsmiljöer, och välbeskurna träd är både visuellt tilltalande och harmoniserar med den naturliga omgivningen. Beskärning kan hjälpa till att forma träd på ett sätt som framhäver landskapets skönhet, vilket gör områden mer inbjudande för både lokalbefolkningen och besökare.

Understödjer biodiversitet

Korrekt trädbeskärning kan främja en större biodiversitet genom att uppmuntra tillväxten av en mängd olika växt- och djurarter. Genom att bibehålla en sund trädpopulation stöds ett friskt ekosystem, vilket är avgörande för skärgårdens långsiktiga hälsa och motståndskraft.

Förbättrar frukt- och blomproduktion

För träd som producerar frukt eller blommor kan beskärning öka både kvalitet och kvantitet av skörden. Detta är särskilt relevant för trädgårdar och odlingar i skärgården, där beskärning kan maximera sol- och luftexponering för träden och därmed stimulera deras frukt- och blomproduktion.

Bibehåller naturliga vyer, utsikt och landskap

I skärgården, där utsikten över havet och de omgivande öarna är en stor del av områdets attraktionskraft, hjälper beskärning till att bibehålla och skydda dessa naturliga vyer. Genom att kontrollera trädtillväxten kan man säkerställa att utsikter förblir öppna och tillgängliga för njutning.

Att anlita professionella trädvårdsspecialister med erfarenhet av arbete i skärgårdsmiljö är avgörande för att säkerställa att trädbeskärning utförs korrekt och hållbart. Professionell beskärning tar hänsyn till varje träd unika behov samt områdets specifika ekologiska och klimatmässiga förutsättningar, vilket garanterar att Stockholms skärgårds naturliga skönhet och ekologiska integritet bevaras för framtida generationer.

Arborist utför trädbeskärning

KARRIÄR HOS OSS?

Vi söker arborist/klättrande trädfällare, trädfällare, markarbetare och trädgårdsarbetare som vill jobba med oss på Värmdö och Nacka.

Vi tar även emot praktikanter, LIA med mera. 

Läs mer

Närbild på arborister

Trädbeskärning i Stockholms skärgård samt våra andra tjänster

Vi på Arborister.se kan assistera er med alla typer av arboristtjänster. Allt från enklare trädfällning, sektionsfällningavancerad trädfällningträdbeskärning och trädvård till stubbfräsning, rådgivning och plantering.

Våra trädfällare och arborister ger dig alltid snabb, både säker och kunnig hjälp med trädfällning och vi vet att du kommer att bli nöjd med vårt arbete.

Vi är fullt försäkrade hos IF och innehar en rad kvalificerade medlemsskap/certifieringar. Bland annat Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen och ISA. Så du är i säkra händer hos oss och kan känna dig lugn när du anlitar oss för trädfällningen.

Vårt primära arbetsområde är Värmdö och Nacka. Vi erbjuder där följande tjänster:


Fyll i en förfrågan så kontaktar en av våra arborister dig med en kostnadsfri offert!

Du kan även nå oss på 0700-73 73 74 eller info@arborister.se.

trädbeskärning och trädvård av arborist

En del av de platser vi erbjuder trädbeskärning på: