Trädbeskärning & beskärning

Säker och snabb beskärning av träd

Vi är specialister på all typ av trädbeskärning, trädfällning och trädvård. Våra trädfällare och arborister har lång erfarenhet utför allt från enklare trädbeskärningar till avancerad beskärningar av gamla och skyddsvärda träd. Vi beskär även mycket svåra träd i bebyggda områden. 

Vi erbjuder en helhetslösning med flisning och bortforsling av allt ris och alla träd, beskärning och trädvård, stubbfräsning och trädgårdstjänster som exempelvis häckklippning. 

Alla våra trädfällare och arborister hos oss är proffs och är utbildade av Säker Skog, Arboristskolan eller andra ackrediterade utbildare. 

Spara 50% med rutavdrag

Vi är även medlemmar/certifierade inom Svenska Arboristförbundet, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboriculture). Du kan alltså känna dig helt trygg när du anlitar oss för din hjälp med dina träd.

Självklart är vi även fullt försäkrade hos IF skadeförsäkringar även om vi aldrig behövt nyttja försäkringen.

Fyll i en beskrivning av vad du vill ha hjälp med så kontaktar en av våra trädbeskärningsexperter dig för en kostnadsfri offert!

Fyll i en förfrågan för kostnadsfri offert!
Bifoga eventuella bilder
Certifieringar & medlemskap
medlemskap arborist trädfällning
certifiering arborist trädfällning

Professionell trädbeskärning

Fullt försäkrade

Fasta priser

Trädbeskärning

Trädbeskärningar utförs både på stora och små träd och på vanliga träd och fruktträd även om syftet med trädbeskärningen skiljer sig något åt. Det är viktigt att beskära sina träd för att träden ska hållas sig friska och kunna stå på samma plats under lång tid. 

Stora träd kan utgöra en stor säkerhetsrisk för människor och byggnader om de inte beskärs. Därför är det viktigt att man gör en trädbeskärning en gång om året. Beskärningen bör alltid utföras av en utbildad och erfaren fackman, en arborist. 

Trädbeskärningens syfte är att stabilisera upp och glesa ur trädets krona, samt ta bort döda grenar. Träd kan även behöva tas ned en bit för att inte skada omgivning, om trädet exempelvis skulle rasa ihop. Detta särskilt om de hänger över byggnader. 

Fruktträd behöver också redan tidigt formas för att inte bli vildvuxna, svårhanterliga och ge dåligt med frukt och riskera sjukdomar och skador på sikt.

Beskärning av stora träd

Stora träd, både lövträd och barrträd, beskärs framförallt då de kan vara för stora och skrymmande eller att de utgör en fara för byggnader, vägar eller i värsta fall för oss människor. Trädbeskärning av stora träd utförs sällan för att trädet behöver det för sin överlevnad även om det finns en del undantag. Beskärning av stora träd består bland annat i att ta bort sjuka eller döda grenar eller glesa ur kronan för att mer ljus ska nå in i kronan eller för att solljuset ska nå exempelvis altanen. Det kan även vara så att ett större träd behöver tas ner bit för bit (sektionsfällning) för att inte skada omgivande byggnader men i det fallet är det i så fall frågan om att fälla hela trädet.

arborist beskär träd
Beskärning av äppelträd

Beskärning av fruktträd

Fruktträd beskärs antingen för att de ska åldras vackert men oftast för att de ska få mer frukt av bättre kvalitet och det ska vara enklare att plocka frukten. Flera av våra vanligaste fruktträd, exempelvis äppelträdet, är förädlade varianter på vildväxande arter. Tar man inte hand om fruktträden med trädbeskärning och trädvård återgår de till sin ursprungliga vildvuxna form.

Fruktträdsbeskärning kan delas upp i två principer: uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning.

Uppbyggnadsbeskärning:

I uppbyggnadsbeskärningen av mindre och yngre träd väljer man de grenar som trädet ska byggas upp av. Grenar på träd stannar alltid på den höjd där den växer ut från stammen eftersom stammen växer på bredden, inte på höjden. Man avlägsnar främst de grenar som har ogynnsamma grenvinklar, vilka kan leda till skador på trädet när grenen blir större och bryts av. Finns det toppskott som konkurrerar med kronan så tas även de bort. Ett konkurrerande toppskott är en gren som växer rakt upp i kronan och konkurrerar med huvudstammens topp som alltid bör vara trädets högsta punkt.

Underhållsbeskärning:

I större och äldre träd vill man alltid få en balans av nya och äldre grenar. Äldre grenarna hänger nedåt medan nya växer uppåt. Skulle man ta bort alla yngre grenar kommer trädet att skjuta vattenskott eftersom trädet försöker kompensera för den förlorade bladmassan.

Varför är trädbeskärning viktigt?

Trädbeskärning är en viktig del av trädvård som kan ge många fördelar både för trädet och dess omgivning. 

Här är några fördelar med att utföra trädbeskärning:

 • Förbättrar trädhälsan:
  Trädbeskärning kan bidra till att förbättra trädhälsan genom att ta bort sjuka, döda eller skadade grenar som kan sprida sjukdomar eller skapa en plats för insektsangrepp. Dessutom kan en väl utförd trädbeskärning främja ny tillväxt, vilket kan göra trädet starkare och mer motståndskraftigt mot sjukdomar och skadedjur.

 • Ökar säkerheten:
  Genom att ta bort farliga grenar eller skapa en mer symmetrisk krona kan trädbeskärning minska risken för fallande grenar eller trädstammar som kan skada människor, egendom eller andra träd.

 • Förbättrar estetiken:
  Trädbeskärning kan hjälpa till att forma trädet till en önskad form eller storlek, vilket kan förbättra dess estetiska utseende och passa bättre in i trädgården eller landskapet.

 • Främjar fruktbärande: Trädbeskärning kan hjälpa till att öka mängden och kvaliteten på frukter och blommor genom att ta bort onödiga grenar och öppna upp trädkronan för mer solljus.

 • Förbättrar luftflödet: Genom att ta bort tät eller överhängande lövverk kan trädbeskärning förbättra luftflödet runt trädet och minska risken för sjukdomar som trivs i fuktiga, stillastående miljöer.

 

Att anlita en professionell arborist för trädbeskärning är viktigt för att få de bästa resultaten. En erfaren arborist kommer att ha både kunskapen och verktygen som krävs för att utföra trädbeskärningen på ett säkert och effektivt sätt. Dessutom har de en försäkring som täcker eventuella skador eller olyckor som kan inträffa under arbetet och att de kan ge råd om lämpliga trädbeskärningstekniker och tidpunkter för att maximera hälsan och skönheten hos trädet.

Arborist utför trädbeskärning

KARRIÄR HOS OSS?

Vi söker arborist/klättrande trädfällare, trädfällare, markarbetare och trädgårdsarbetare som vill jobba med oss på Värmdö och Nacka.

Vi tar även emot praktikanter, LIA med mera. 

Läs mer

Närbild på arborister

Beskärning och andra trädvårdstjänster

Vi på Arborister.se kan assistera er med alla typer av arboristtjänster. Allt från enklare trädfällning, sektionsfällningavancerad trädfällningträdbeskärning och trädvård till stubbfräsning, rådgivning och plantering.

Våra trädfällare och arborister ger dig alltid snabb, både säker och kunnig hjälp med trädfällning och vi vet att du kommer att bli nöjd med vårt arbete.

Vi är fullt försäkrade hos IF och innehar en rad kvalificerade medlemsskap/certifieringar. Bland annat Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen och ISA. Så du är i säkra händer hos oss och kan känna dig lugn när du anlitar oss för trädfällningen.

Vårt primära arbetsområde är Värmdö och Nacka. Vi erbjuder där följande tjänster:

Värmdö:


Nacka:


Fyll i en förfrågan så kontaktar en av våra arborister dig med en kostnadsfri offert!

Du kan även nå oss på 0700-73 73 74 eller info@arborister.se.

trädbeskärning och trädvård av arborist

En del av de platser vi erbjuder trädbeskärning på: