Flisning av ris & stammar

Säker och snabb flisning av träd

Vi är specialister på all typ av trädfällning och trädvård samt flisning av resterna. Med lång erfarenhet utför allt från enklare trädfällningar till avancerad nedtagning av mycket svåra träd i bebyggda områden. 

Vi erbjuder också flisning och bortforsling av allt ris och alla träd i samband med att träd fällts eller beskurits. 

Vill du ha en offert på flisning efter fällning eller hjälp med fällning eller andra arboristtjänster?

Fyll i en kostnadsfri förfrågan!

Spara 50% med rutavdrag

Vi är även medlemmar/certifierade inom Svenska Arboristförbundet, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboriculture). 

Självklart är vi även fullt försäkrade hos IF skadeförsäkringar även om vi aldrig behövt nyttja försäkringen. 

Fyll i en beskrivning av vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig för en offert!

Fyll i en förfrågan för kostnadsfri offert!
Bifoga eventuella bilder
Certifieringar & medlemskap
medlemskap arborist trädfällning
certifiering arborist trädfällning

Professionell flisning

Fullt försäkrade

Fasta priser

Flisning av ris, grot och stammar

Efter en trädfällning eller avverkning står man inför utmaningen att effektivt hantera de stora mängder ris och grot som genereras. Flisning, en beprövad och hållbar metod, erbjuder en praktisk lösning för att omvandla detta träavfall till användbara resurser. Att anlita professionella tjänster med rätt utrustning blir klokt och strategiskt för att hantera dessa stora och tunga mängder avfall.

Mängden Ris och Grot: Ett enda träd kan generera betydande mängder ris, som består av mindre grenar och löv, samt grot, som representerar de mindre trädelarna och kvistar. Den totala mängden beror på trädsort, storlek och skick. För att hantera dessa stora och omfattande mängder avfall krävs specialiserad utrustning och expertis.

Fördelar med flisning

Flisning av ris och grot erbjuder flera fördelar för både miljön och användningsområdena för träavfallet. Genom att matas genom en kraftfull flishugg, omvandlas ris och grot till fina flisar. Denna flis kan sedan användas för marktäckning, förbättra markstrukturen, eller till och med som bränsle för energiproduktion. Flisningen minimerar avfallet och främjar en hållbar användning av naturliga resurser.

Professionell maskiner för effektiv flisning

Användningen av professionella tjänster med specialiserad flishuggsutrustning är avgörande för att uppnå en säker och effektiv flisningsprocess. Kraftfulla flishuggar är konstruerade för att hantera de tunga och omfattande mängderna ris och grot. Dessa maskiner är utrustade med kraftiga knivar och mekanismer som möjliggör en effektiv och enhetlig flisning av materialet.

Hållbar Avfallshantering: Flisning av ris och grot främjar en hållbar avfallshantering genom att omvandla träavfall till en användbar produkt. Detta bidrar till att minska trycket på deponier och främjar samtidigt en cirkulär ekonomi. Genom att använda flisen för olika ändamål bidrar man till att minska behovet av att ta till nya resurser.

Säkerhet och Miljövänlighet: Försök att hantera stora mängder ris och grot manuellt kan vara farligt och ineffektivt. Professionella företag med erfarenhet av flisning kan utföra denna uppgift säkert och miljövänligt. Detta sparar inte bara tid utan säkerställer också att träavfallet tas om hand på ett sätt som är förenligt med moderna miljöstandarder.

Flisning och bortforsling av ris och stammar
arborister bil flismaskin

Flisning vid arboristtjänster

Arboristtjänster involverar ofta beskärning och trädfällning, vilket resulterar i mindre mängder ris och grenar. En effektiv och hållbar metod för att hantera detta träavfall är flisning. Genom att anlita arborister för flisning av mindre mängder ris och grenar inte bara främjar du en ansvarsfull avfallshantering utan kan också dra nytta av ekonomiska fördelar, inklusive möjligheten till rut-avdrag med 50%.

Rut-avdrag på flisning

Rut-avdraget är en skatterabatt för hushållsnära tjänster som utförs i ditt hem eller närmaste omgivning. Flisning av trädavfall faller under detta avdrag, och det ger möjlighet att dra av hela 50% av arbetskostnaderna från din skatt. Detta gör det ekonomiskt fördelaktigt att anlita professionella arborister för att flisa mindre mängder trädavfall på din egendom.

Vad gör jag med fliset efter flisning?

Marktäckning och Gödsel:

  • Använd fliset som marktäckning runt dina träd, buskar eller blomsterbäddar. Detta hjälper till att behålla fukt, minimera ogräs och förbättra markstrukturen. Fliset fungerar också som en naturlig gödsel när det bryts ner över tiden och berikar jorden med näring.

Skapa Stigar och Gångvägar:

  • Använd fliset för att skapa stigar eller gångvägar på din egendom. Det ger en naturlig och estetiskt tilltalande yta samtidigt som det minimerar erosion och förbättrar tillgängligheten.

Kreativa Trädgårdsprojekt:

  • Utforska kreativa trädgårdsprojekt med fliset från flisningen. Du kan använda det för att skapa dekorativa områden, bygga små trädgårdsbäddar eller till och med skulptera landskapsdetaljer.

Stora fördelar med flis

Flis eller täckbark är en viktig övervägning när det gäller trädgårdsarbete och marktäckning. Båda materialen används för att förbättra markstrukturen, minska ogräs och behålla fukt, men flis har flera unika fördelar jämfört med täckbark. Här är några av de övervägande fördelarna med att använda flis i trädgården:

1. Hållbarhet och Längre Livslängd:

  • Flis har en längre livslängd jämfört med täckbark. Täckbark bryts snabbt ner och kan behöva bytas ut regelbundet, medan flis håller längre och kräver mindre frekvent underhåll. Detta gör flis till ett mer hållbart alternativ över tid.

2. Bättre Vattenretention:

  • Flis behåller fukt bättre än täckbark. Den tjocka strukturen hos flis hjälper till att minska avdunstning och bevarar markens fuktighet, vilket är särskilt fördelaktigt under torra perioder. Detta stödjer också en jämnare fuktighet för växterna.

3. Naturlig Gödsling:

  • När flis bryts ner över tiden fungerar det som naturlig gödsel och förbättrar markens näringsinnehåll. Detta är en extra fördel för trädgården, eftersom det ger en kontinuerlig näringstillsättning till växterna utan behov av ytterligare gödsling.

4. Minskar Ogräs:

  • Flis är effektivt för att minimera ogräs. Den täta strukturen och tjockleken på flislagret blockerar solljus, vilket försvårar för ogräsfrön att gro och växa. Detta bidrar till en renare och underhållsvänlig trädgård.

5. Temperaturreglering i Marken:

  • Flis fungerar som en isolator och bidrar till att reglera temperaturen i marken. Det skyddar rötterna från extrema temperaturfluktuationer och skapar en mer stabil och gynnsam miljö för växttillväxt.
Flis från flisning

JOBBA HOS OSS?

Vi söker arborist/klättrande trädfällare, trädfällare, markarbetare och trädgårdsarbetare som vill jobba med oss på Värmdö och Nacka.

Vi tar även emot praktikanter, LIA med mera. 

Läs mer

Närbild på arborister

En del av de platser vi erbjuder våra tjänster på: