Trädvård Stockholms skärgård

Säker och snabb trädvård i Stockholms skärgård

Vi är arborister och specialister på all typ av trädvård i Stockholms skärgård och har lång erfarenhet av vård och skötsel av träd och utför allt från enklare beskärning av små och stora träd till avancerad vård av träd, trädbeskärning och trädfällning i bebyggda områden. 

Vi erbjuder också flisning och bortforsling av allt ris och alla träd, beskärning, stubbfräsning och trädgårdstjänster som exempelvis häckklippning. 

Våra certifierade arborister är proffs och är utbildade av Säker Skog, Arboristskolan eller andra ackrediterade utbildare. 

Spara 50% med rutavdrag

Vi är även medlemmar/certifierade inom Svenska Arboristförbundet, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboriculture). Du kan alltså känna dig helt trygg när du anlitar oss för din trädvårdsbehov. 

Självklart är vi även fullt försäkrade hos IF. 

Fyll i en beskrivning av vad du vill ha hjälp med så kontaktar en av våra arborister dig för en kostnadsfri offert!

Fyll i en förfrågan för kostnadsfri offert!
Bifoga eventuella bilder
Certifieringar & medlemskap
medlemskap arborist trädfällning
certifiering arborist trädfällning

Professionell trädvård

Fullt försäkrade

Trädvård till fasta priser

Professionell trädvård i Stockholms skärgård

Anförtro era träd i Stockholms skärgård till våra erfarna och certifierade arborister.

Träd i urbana miljöer och pittoreska områden som Stockholms skärgård kräver specialiserad kunskap och omtanke för att nå sin fulla potential och avslöja sin verkliga skönhet. Beskärning är inte bara en teknisk process som kräver djupgående kunskaper och erfarenheter, utan även en känsla för estetik. Tack vare vår långa erfarenhet som professionella arborister är vi experter på att avgöra hur olika former av beskärning, som kronutglesning eller kronlyft, kan förbättra ljusförhållandena på din fastighet, minska mängden lövfall på din gräsmatta och främja tillväxten av undervegetation.

Regelbunden Trädvård i Stockholms Skärgård

I Stockholms skärgård, där den naturliga omgivningen spelar en central roll för livskvaliteten, behöver träd regelbunden och kvalificerad vård för att upprätthålla sin hälsa och säkerhet. Korrekt trädvård tjänar inte bara träden själva utan förbättrar även utsikten, ökar ljusgenomsläppet och höjer din fastighets estetiska värde. Trädbeskärning är en komplex vetenskap som inkluderar allt från att avlägsna död ved till att reducera kronans storlek på ett sätt som gynnar både träd och dess omgivning. Vårt mål är att utföra beskärningen med högsta aktsamhet för att bevara trädets livskraft och hälsa, samtidigt som vi strävar efter att bibehålla dess naturliga form så mycket det går.

Genom stöd från våra certifierade arborister och användning av rätt beskärningstekniker, är vi dedikerade till att hålla era träd i Stockholms skärgård vackra, friska och trygga. Vår entusiasm för trädvård sträcker sig långt, och vi ser fram emot att få dela denna passion med er. Genom vårt engagemang kan vi tillsammans arbeta för att bevara och förstärka den unika skönheten i ert område.

Våra tjänster i Stockholms skärgård inom trädvård:

Vi utför en rad tjänster inom trädvård och beskärning. Här kan du se ett urval av dem. 

• Beskärning
• Kronstabilisering
• Rötsondering
• Konsultering
• Trädbesiktning
• Återplantering

klättrande arborist utför trädvård
Arborist utför trädvård

Varför trädvård i Stockholms skärgård?

Träd i Stockholms skärgård spelar en oumbärlig roll i den lokala ekologin, bidragande till samhällets välbefinnande på flera sätt. De producerar syre, erbjuder skugga, förbättrar luftkvaliteten och bidrar till koldioxidupptag, vilket placerar dem i hjärtat av vårt ekosystem. Förutom dessa miljöfördelar, förstärker träd också den naturliga skönheten och är en väsentlig del av det kulturella landskapet. Det är därför kritiskt att dessa träd mottar adekvat vård och expertis för att garantera deras välmående och långsiktiga fortlevnad, samtidigt som de bevarar sin estetiska och funktionella roll i samhället.

Som arborister ägnar vi oss åt att erbjuda professionell vård och underhåll av träd. Vårt arbete garanterar att träd i Stockholms skärgård förblir hälsosamma, robusta och inte utgör något hot mot människor eller egendomar. Med utbildning och erfarenhet i de mest aktuella metoderna för trädvård, positionerar vi oss som ideala förvaltare av det gröna kulturarvet i skärgården.

Vår kompetens omfattar allt från förebyggande åtgärder och rutinmässigt underhåll till mer avancerade procedurer som säkrar trädens strukturella styrka och estetiska värde för kommande generationer.

Olika tekniker för vård av träd i Stockholms skärgård

I Stockholms skärgårds, belägen i hjärtat av Värmdö kommun och omgiven av storslagna öar som Runmarö, Nämdö, Sandhamn, Möja, Stavsudda, Grina, Svartsö, Gällnö, Lådna, Träskö med flera där den varierande terrängen och de tätt bevuxna områdena skapar en unik miljö, är trädvård mer än bara underhåll – det är en nödvändighet. Skärgården, med sin rika flora av trädarter, kräver en särskild förståelse och ett respektfullt förhållningssätt till naturen. Här är en översikt över de beskärningstekniker som är mest relevanta för att bevara områdets unika karaktär samtidigt som man främjar trädens hälsa och allmän säkerhet:

  1. Föryngringsbeskärning: I skärgårded kan denna teknik vara avgörande för att hantera äldre träd, vilka bidrar till fastigheternas värde och områdets estetik, genom att varsamt ta bort skadade och sjuka grenar.

  2. Kronreducering: Starka vindar och stormar, som är vanliga på öar, kräver kronreducering för att minska risken för skador på träd och egendom, genom att försiktigt minska storleken på trädens kronor.

  3. Formbeskärning: Med Stockholms skärgårds många trädgårdar och offentliga grönområden, där estetiken är viktig, är formbeskärning en essentiell tjänst för att framhäva trädens naturliga skönhet och integrera dem med omgivningen.

  4. Avlastningsbeskärning: För träd som står i svår terräng eller nära byggnader, är avlastningsbeskärning avgörande för att förebygga grenbrott och skador under snötyngd eller stormar, som ofta drabbar skärgården.

  5. Hamling: Även om denna metod bör användas med försiktighet, kan hamling vara lämplig för vissa typer av alléträd längs vägarna på skärgårdsöar, för att kontrollera deras storlek och upprätthålla säkerheten.

  6. Dödvedsbeskärning: Regelbundet borttagande av döda och skadade grenar är kritiskt för att upprätthålla trädens hälsa och säkerheten i tätt befolkade och naturnära samhällen i skärgården.

  7. Toppning: Generellt avråds från toppning på grund av de skador det kan orsaka träden. Det är viktigt att ersätta denna metod med trädvänliga alternativ.

  8. Selektiv beskärning: Denna teknik är värdefull för att hantera ljus och skugga i trädgårdar och på offentliga platser, bidragande till en balanserad tillväxt och ett hälsosamt trädlandskap.

  9. Kronhöjning eller uppstammning: I områden där invånarna vill njuta av utsikten eller behöver utrymme för andra aktiviteter, kan uppstammning av träd erbjuda praktiska och estetiska fördelar samtidigt som trädens naturliga skönhet bevaras.

Genom att skräddarsy dessa beskärningstekniker till skärgården och alla skärgårdsöars unika förhållanden, kan vi säkerställa att områdets träd fortsätter att bidra till både miljön och samhällslivet på ett hållbart sätt. Det är avgörande att dessa åtgärder utförs av erfarna arborister som förstår både konsten och vetenskapen bakom trädbeskärning, för att våra träd och grönområden ska förbli friska och vackra för framtida generationer.

Trädvård av certifierad arborist

KARRIÄR HOS OSS?

Vi söker arborist/klättrande trädfällare, trädfällare, markarbetare och trädgårdsarbetare som vill jobba med oss på Värmdö och Nacka.

Vi tar även emot praktikanter, LIA med mera. 

Läs mer

Närbild på arborister

Olika tjänster inom trädvård som vi erbjuder i Stockholms skärgård: