Trädbeskärning Nacka

Säker och snabb beskärning av träd

I Nacka erbjuder vi professionell trädbeskärning. Vårt team av erfarna arborister och trädfällare hanterar allt från grundläggande beskärningsarbete till komplexa projekt som involverar gamla och skyddsvärda träd, även i utmanande miljöer såsom tätt bebyggda områden.

Våra tjänster i Nacka inkluderar en komplett lösning där vi tar hand om allt från flisning och bortforsling av ris och trädrester, till beskärning, trädfällning, trädvård, och stubbfräsning. Dessutom erbjuder vi även trädgårdstjänster som häckklippning för att ytterligare försköna din utomhusmiljö.

Spara 50% med rutavdrag

Vi är även medlemmar/certifierade inom Svenska Arboristförbundet, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboriculture). Du kan alltså känna dig helt trygg när du anlitar oss för din hjälp med dina träd.

Självklart är vi även fullt försäkrade hos IF skadeförsäkringar även om vi aldrig behövt nyttja försäkringen.

Fyll i en beskrivning av vad du vill ha hjälp med så kontaktar en av våra trädbeskärningsexperter dig för en kostnadsfri offert!

Fyll i en förfrågan för kostnadsfri offert!
Bifoga eventuella bilder
Certifieringar & medlemskap
medlemskap arborist trädfällning
certifiering arborist trädfällning

Professionell trädbeskärning

Fullt försäkrade

Fasta priser

Trädbeskärning & beskärning i Nacka

Trädbeskärning är en kritisk komponent i trädvård, viktig för både trädens välmående, omgivningens säkerhet, och estetiska anledningar. I Nacka, känd för sin natursköna miljö och grönskande landskap, är noggrann beskärning avgörande för att bevara och förbättra områdets naturliga skönhet. Nedan följer några anledningar till varför trädbeskärning är viktigt och de fördelar det innebär.

Skäl till Trädbeskärning

 1. Förbättrar Trädens Hälsa: Att avlägsna sjuka, skadade eller döda grenar låter träden läka bättre och minskar risken för sjukdomar. Beskärning främjar även ny tillväxt, vilket leder till starkare och mer hälsosamma träd.

 2. Ökar Säkerheten: Skadade eller lösa grenar kan vara en risk, särskilt under stormiga förhållanden. Regelbunden beskärning minskar risken för skador på egendom och personer.

 3. Förbättrar Utseende och Struktur: Genom att beskära regelbundet kan träden formas och deras estetiska utseende bibehållas. Det hjälper också till att styra tillväxten i önskad riktning och förbättrar trädens strukturella stabilitet.

 4. Ökar Fruktproduktionen: För fruktträd kan beskärning förbättra kvalitet och mängd av frukten genom bättre exponering för sol och luft.

Fördelar med Trädbeskärning

 1. Längre Livstid för Träden: Regelbunden beskärning bidrar till att förlänga trädens livslängd genom att eliminera element som kan orsaka ett tidigt trädöde.

 2. Förbättrad Sikt och Solinsläpp: Beskärning kan skapa mer öppna ytor kring träden, vilket förbättrar sikt och ökar solljuset som når marken eller in genom fönster.

 3. Förebygger Spridning av Skadedjur och Sjukdomar: Att ta bort infekterade grenar kan förhindra att skadedjur och sjukdomar sprids till andra delar av trädet eller till närliggande träd.

 4. Anpassning till Landskapsdesign: Beskärning möjliggör anpassning av träden till en specifik landskapsdesign, vilket skapar en harmonisk och balanserad utomhusmiljö.

För Nackas invånare och fastighetsägare är det viktigt att anlita professionella trädbeskärningstjänster för att garantera att arbetet utförs korrekt och säkert. Professionella arborister besitter den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att avgöra vilken typ av beskärning som bäst gynnar varje enskilt träd, med hänsyn till trädens hälsa, säkerhet och estetiska värde. Genom att investera i trädbeskärning bidrar du till en säkrare och vackrare miljö i Nacka och stödjer en hållbar framtid för regionens unika natur.

arborist beskär träd
Beskärning av äppelträd

Beskärning av fruktträd i Nacka

Fruktträdsbeskärning är en essentiell del av skötseln för att främja hälsa, öka fruktproduktionen och förlänga trädens produktiva liv. I Nacka, där varierande klimatförhållanden och bördig jordmån erbjuder ideala förutsättningar för fruktträd, är noggrann och anpassad beskärning avgörande för att säkerställa välproducerande och hälsosamma träd. Låt oss utforska olika beskärningstekniker och deras betydelse, anpassade till Nackas specifika miljö.

Typer av Fruktträdsbeskärning i Nacka

 1. Formbeskärning (Utbildningsbeskärning): På unga träd är formbeskärning nödvändig för att etablera en stark och välbalanserad grundstruktur. Denna beskärning är kritisk för trädets framtida välmående och produktivitet. I Nacka är det idealt att påbörja denna typ av beskärning under tidig vår, efter att den strängaste kylan avtagit, för att minimera risken för frostskador på nya skott.

 2. Underhållsbeskärning: För att upprätthålla trädens hälsa och främja god luftcirkulation samt solljusgenomträngning genomförs underhållsbeskärning på etablerade träd. Detta innebär att ta bort döda, sjuka eller skadade grenar. I Nacka är det fördelaktigt att utföra denna beskärning under sen vinter eller tidig vår, innan knoppsprickning, så att trädens sår hinner läka väl.

 3. Föryngringsbeskärning: Äldre träd som visar tecken på minskad produktivitet kan behöva föryngringsbeskärning, där kraftigare ingrepp som borttagning av stora grenar stimulerar ny tillväxt. Denna beskärning bör utföras med omsorg för att undvika skada på trädet.

 4. Fruktifieringsbeskärning: Målet med fruktifieringsbeskärning är att förbättra fruktkvaliteten och förenkla skörden genom att balansera mängden frukt trädets bär. Genom att gallra ut grenar och fruktsättningar främjas utvecklingen av större och mer näringsrika frukter. I Nacka är det bäst att utföra denna typ av beskärning under sommarmånaderna för att optimalt fördela trädets resurser mot fruktutveckling.

Anpassning för Nacka

För Nacka, med dess unika kombination av klimat och jordförhållanden, är det viktigt att noggrant välja rätt tidpunkt och teknik för beskärning. Korrekt timing minskar stress på träden och optimerar deras tillväxt och fruktsättning. Specifik uppmärksamhet bör läggas vid att anpassa beskärningsmetoden efter trädets sort, ålder och skötselförhistoria.

Att engagera professionella trädvårdsexperter med specialisering inom fruktträdsbeskärning i Nacka garanterar att dina träd får den bästa möjliga vård. Kvalificerade beskärare har nödvändig kunskap och utrustning för att utföra arbetet korrekt och säkert, med hänsyn tagen till både trädens välbefinnande och den lokala miljöns hälsa. Genom att satsa på professionell beskärning kan trädgårdsägare och fruktodlare i Nacka se fram emot friska träd och rika skördar för många år framåt. 

Varför är trädbeskärning i Nacka viktigt?

Trädbeskärning är ett kritiskt inslag i trädvård, särskilt i Nacka där både privat och kommunal grönska spelar en stor roll i områdets estetik och ekologiska hälsa. Att utföra beskärning handlar inte bara om att förbättra trädens utseende, utan även om att maximera solljusinsläppet till tomter och om att skydda och bevara värdefulla stora träd. Sådana insatser främjar trädens välbefinnande och livslängd, vilket i sin tur gynnar både miljön och lokalsamhället.

Ökat solljus till din fastighet

I Nacka, där trädgårdar och utomhusliv värderas högt av fastighetsägare, kan professionellt utförd trädbeskärning markant öka mängden solljus som når fastighetens markyta. Detta är avgörande för de som vill odla växter, blommor eller underhålla en lummig, grön gräsmatta. Genom att selektivt ta bort vissa grenar kan träden behålla sin naturliga skönhet samtidigt som de släpper igenom mer ljus genom sin krona. Detta leder inte bara till en hälsosammare trädgårdsmiljö utan kan även bidra till uppvärmning av bostäder och minskat behov av artificiell belysning, vilket i sin tur kan leda till lägre energikostnader.

Omsorg för skyddsvärda och stora träd

Skyddsvärda stora träd utgör en ovärderlig tillgång för Nacka, bidragande till lokal biodiversitet, erbjudande habitat för vilda djur, och skänkande skugga och svalka under de varma månaderna. Dessa träd, ofta sekler gamla, bär på en del av platsens historia. Att ta hand om dessa träd kräver kunskap om deras specifika behov och potentiella stressfaktorer. Professionell trädbeskärning kan förebygga sjukdomar och skadedjur genom att eliminera skadade eller infekterade grenar, samtidigt som den förbättrar trädstyrkan och stabiliteten.

Beskärning av dessa betydelsefulla träd måste göras med yttersta omsorg och respekt. Olämpliga beskärningstekniker kan leda till oåterkallelig skada och potentiellt förkorta trädets liv. Det är därför kritiskt att anlita erfarna arborister som vet hur man upprätthåller trädenas hälsa, estetik och historiska betydelse, samtidigt som de skyddas för framtiden.

Betydelsen av kvalificerad trädbeskärning i Nacka

Att välja professionella tjänster för trädbeskärning i Nacka garanterar att arbetet utförs säkert och effektivt, med korrekta tekniker och utrustning. Kvalificerade trädvårdsspecialister kan utföra en detaljerad utvärdering av varje enskilt träd och utveckla en anpassad vårdplan som tar hänsyn till behovet av solljus, skydd av värdefulla träd och estetiska önskemål.

I Nacka, där natur och miljö är djupt värderade, ligger det på var och en av oss att vårda och skydda våra träd. Genom att investera i kvalificerad trädbeskärning bidrar vi inte bara till skönheten i våra egna trädgårdar och välbefinnandet i våra hem utan även till att bevara vår lokala miljö för kommande generationer.

Arborist utför trädbeskärning

KARRIÄR HOS OSS?

Vi söker arborist/klättrande trädfällare, trädfällare, markarbetare och trädgårdsarbetare som vill jobba med oss på Värmdö och Nacka.

Vi tar även emot praktikanter, LIA med mera. 

Läs mer

Närbild på arborister

Trädbeskärning i Nacka samt våra andra tjänster

Vi på Arborister.se kan assistera er med alla typer av arboristtjänster. Allt från enklare trädfällning, sektionsfällningavancerad trädfällningträdbeskärning och trädvård till stubbfräsning, rådgivning och plantering.

Våra trädfällare och arborister ger dig alltid snabb, både säker och kunnig hjälp med trädfällning och vi vet att du kommer att bli nöjd med vårt arbete.

Vi är fullt försäkrade hos IF och innehar en rad kvalificerade medlemsskap/certifieringar. Bland annat Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen och ISA. Så du är i säkra händer hos oss och kan känna dig lugn när du anlitar oss för trädfällningen.

Vårt primära arbetsområde är Nacka och Värmdö. Vi erbjuder där följande tjänster:

Nacka:

Värmdö:


Fyll i en förfrågan så kontaktar en av våra arborister dig med en kostnadsfri offert!

Du kan även nå oss på 0700-73 73 74 eller info@arborister.se.

trädbeskärning och trädvård av arborist

En del av de platser vi erbjuder trädbeskärning på: