Trädvård

Säker och snabb trädvård

Vi är arborister och specialister på all typ av trädvård och har lång erfarenhet av vård och skötsel av träd och utför allt från enklare beskärning av små och stora träd till avancerad vård av träd, trädbeskärning och trädfällning i bebyggda områden. 

Vi erbjuder också flisning och bortforsling av allt ris och alla träd, beskärning, stubbfräsning och trädgårdstjänster som exempelvis häckklippning. 

Våra certifierade arborister är proffs och är utbildade av Säker Skog, Arboristskolan eller andra ackrediterade utbildare. 

Spara 50% med rutavdrag

Vi är även medlemmar/certifierade inom Svenska Arboristförbundet, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboriculture). Du kan alltså känna dig helt trygg när du anlitar oss för din trädvårdsbehov. 

Självklart är vi även fullt försäkrade hos IF. 

Fyll i en beskrivning av vad du vill ha hjälp med så kontaktar en av våra trädfällningsexperter dig för en kostnadsfri offert!

Fyll i en förfrågan för kostnadsfri offert!
Bifoga eventuella bilder
Certifieringar & medlemskap
medlemskap arborist trädfällning
certifiering arborist trädfällning

Professionell trädvård

Fullt försäkrade

Trädvård till fasta priser

Professionell trädvård

Låt våra certifierade arborister ta hand om dina träd.

Träd i stadsmiljöer behöver vård och omsorg för ha möjligheten att nå sin fulla potential och skönhet. Beskärning av träd kräver kunskap, erfarenhet och ett bra öga för det estetiska. Med våra långa erfarenhet som professionella arborister är vi tränade i att se hur en trädbeskärning, kronurglesning eller exempelvis kronlyft kan ge mer ljusinsläpp på tomten, mindre löv på gräsmattan och ökad växtlighet i det underliggande området.

 

Regelbunden vård av träd

Träd behöver regelbunden vård för att bli och fortsätta vara friska och säkra. Rätt utförd trädvård skapar bättre förutsättningar både för trädet men även för utsikt, ljusgenomsläpp och ett bättre estetiskt utseende. Att beskära träd är väldigt brett och kan innefatta en rad olika ingrepp. Allt från dödvedsbeskärning till minska storleken på hela trädkronan, också kallat kronreducering. Vi vill alltid beskära så varsamt som möjligt men uppnått resultat då alltför hård beskärning kan förstöra trädets hälsa och vitalitet. För att trädet ska ha bästa förutsättningarna bör det ha så mycket av sin naturliga form som möjligt intakt. Med hjälp av våra certifierade arborister och rätt beskärningsmetoder hjälper vi er att hålla träden vackra, friska och säkra. Trädvård är minst sagt något som vi brinner för. 

Våra tjänster inom trädvård:

Vi utför en rad tjänster inom trädvård och beskärning. Här kan du se ett urval av dem. 

• Beskärning
• Kronstabilisering
• Rötsondering
• Konsultering
• Trädbesiktning
• Återplantering

klättrande arborist utför trädvård
Arborist utför trädvård

Varför trädvård?

Träd är en viktig del av vår miljö och vårt samhälle. De ger oss syre, skugga, renar luften och binder koldioxid. Dessutom bidrar träd till en naturlig skönhet och är en del av vår kulturella arv. Därför är det viktigt att ta hand om träden på ett professionellt sätt och detta är där arborister kommer in i bilden.

Som arborister är vi specialister på att vårda och sköta träd på ett professionellt sätt. Vi ser till att träden är friska och starka, samtidigt som de inte utgör någon fara för människor eller egendom. 

Olika tekniker för vårdande av träd

Beskärning av träd är en konst och vetenskap som kräver kunskap om trädets biologi för att säkerställa att trädet inte tar skada och att önskat resultat uppnås. Det finns olika typer av beskärningstekniker, var och en anpassad till specifika mål, såsom att förbättra trädets hälsa, säkerhet, och estetiska utseende. Här är en närmare titt på de vanligaste typerna av beskärning:

1. Föryngringsbeskärning

Syftar till att stimulera tillväxten av nytt, friskt ved genom att selektivt ta bort gamla, sjuka eller döda grenar. Detta förfarande hjälper till att förlänga trädets livslängd och förbättra dess vitalitet.

2. Kronreducering

Denna teknik används för att minska trädets storlek utan att förstöra dess form eller hälsa. Det innebär selektiv borttagning av grenar för att minska kronans höjd och spridning, vanligtvis för att minska vindmotståndet eller risken för stormskador.

3. Formbeskärning

Syftar till att ge trädet en specifik form, ofta för estetiska syften eller för att passa in i en begränsad utrymme. Det kan innefatta att skapa symmetriska former, klippa häckar eller forma träd i specifika designformer.

4. Avlastningsbeskärning

Används för att minska belastningen på specifika grenar, särskilt om de är överbelastade eller riskerar att brytas. Genom att ta bort en del av grenens vikt kan trädet bibehålla en säkrare och mer hållbar struktur.

5. Hamling

En drastisk beskärningsmetod som innebär att stora grenar skärs tillbaka till stubbar. Detta är en gammal teknik som ofta används på alléträd för att begränsa deras storlek, men den kan vara skadlig för trädet och bör användas med försiktighet.

6. Dödvedsbeskärning

Innebär borttagning av döda, sjuka, eller skadade grenar för att förbättra trädets hälsa och säkerhet. Detta förfarande hjälper till att förebygga sjukdomsspridning och minskar risken för grenar som faller.

7. Toppning

En kontroversiell och ofta skadlig beskärningsmetod som innebär att stam eller huvudgrenarna skärs av till stubbar för att minska trädets storlek. Toppning kan orsaka betydande skador och stress för trädet och bör undvikas.

8. Selektiv beskärning

Detta innebär att selektivt ta bort grenar för att förbättra trädets struktur, öka ljusgenomträngning och luftcirkulation inom kronan, vilket kan bidra till ett friskare och starkare träd.

9. Kronhöjning eller uppstammning

Innebär borttagning av lägre grenar på ett träd för att höja kronan eller underlätta underhåll under trädet. Detta kan också göras för estetiska skäl eller för att förbättra siktlinjer.

Varje beskärningstyp har sina specifika tillämpningar och bör utföras med hänsyn till trädet art, ålder, och hälsotillstånd. Felaktig beskärning kan leda till skadade och sjuka träd, så det är viktigt att förfarandena utförs av kunniga arborister eller trädvårdsspecialister.

KARRIÄR HOS OSS?

Vi söker arborist/klättrande trädfällare, trädfällare, markarbetare och trädgårdsarbetare som vill jobba med oss på Värmdö och Nacka.

Vi tar även emot praktikanter, LIA med mera. 

Läs mer

Närbild på arborister

Olika tjänster inom trädvård som vi erbjuder: