Trädbeskärning & beskärning på Djurö

Säker och snabb beskärning av träd

I Djurö erbjuder vi expertis inom trädbeskärning, trädfällning och trädvård. Vårt team av erfarna arborister och trädfällare hanterar allt från grundläggande beskärningsarbete till komplexa projekt som involverar gamla och skyddsvärda träd, även i utmanande miljöer såsom tätt bebyggda områden.

Vi kan i Djurö erbjuda en komplett lösning där vi tar hand om allt från beskärning, trädvård, och stubbfräsning. Till efterarbetet med flisning och bortforsling av ris och trädrester. Dessutom erbjuder vi även trädgårdstjänster som häckklippning för att ytterligare försköna din tomt.

Spara 50% med rutavdrag

Vi är även medlemmar/certifierade inom Svenska Arboristförbundet, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboriculture). Du kan alltså känna dig helt trygg när du anlitar oss för din hjälp med dina träd.

Självklart är vi även fullt försäkrade hos IF skadeförsäkringar även om vi aldrig behövt nyttja försäkringen.

Fyll i en beskrivning av vad du vill ha hjälp med så kontaktar en av våra trädbeskärningsexperter dig för en kostnadsfri offert!

Fyll i en förfrågan för kostnadsfri offert!
Bifoga eventuella bilder
Certifieringar & medlemskap
medlemskap arborist trädfällning
certifiering arborist trädfällning

Professionell trädbeskärning

Fullt försäkrade

Fasta priser

Trädbeskärning & beskärning på Djurö

Trädbeskärning är en väsentlig del av trädvård, viktig för trädens hälsa, omgivningens säkerhet, och estetiska skäl. På Djurö, känt för sitt vackra landskap och rika vegetation, spelar trädbeskärning en central roll i att bevara och förbättra den lokala miljön. Här är några anledningar till varför trädbeskärning är viktigt och de fördelar det medför.

Skäl till Trädbeskärning på Djurö

 • Främjar Trädens Hälsa: Genom att beskära sjuka, skadade eller döda grenar hjälps träden att läka bättre och risken för sjukdomar minskar. Det stimulerar också ny tillväxt, vilket bidrar till trädens styrka och hälsa.
 • Ökar Säkerheten: Lösa och skadade grenar kan utgöra en säkerhetsrisk, särskilt under stormar eller kraftiga vindar. Regelbunden beskärning minskar risken för skador på egendom och personer.
 • Förbättrar Trädens Utseende och Struktur: Beskärning bidrar till att forma träden och bevara deras estetiska utseende. Det främjar tillväxt i önskade riktningar och förbättrar trädens strukturella stabilitet.
 • Ökar Fruktproduktionen: För fruktträd kan korrekt beskärning öka både fruktkvaliteten och kvantiteten genom att förbättra exponeringen för sol och luft.

Fördelar med Trädbeskärning på Djurö

 • Längre Livstid för Träden:
  Regelbunden beskärning förlänger trädens livstid genom att eliminera faktorer som kan leda till ett för tidigt dödsfall.
 • Förbättrad Sikt och Solinsläpp:
  Beskärning kan öppna upp området kring träden, vilket förbättrar siktlinjer och ökar mängden solljus som når marken eller in genom fönster.
 • Förebygger Spridning av Skadedjur och Sjukdomar:
  Att ta bort infekterade grenar minskar risken för att skadedjur och sjukdomar sprids till andra delar av trädet eller till närliggande vegetation.
 • Anpassning till Landskapsdesign:
  Genom beskärning kan träden anpassas för att passa in i en specifik landskapsdesign, vilket skapar en mer harmonisk och balanserad utomhusmiljö.


För invånare och fastighetsägare på Djurö är det viktigt att anlita professionella tjänster för trädbeskärning för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert. Professionella arborister har den kunskap och erfarenhet som krävs för att avgöra vilken typ av beskärning som bäst gynnar varje enskilt träd, med hänsyn tagen till trädens hälsa, säkerhet och estetiska värde. Genom att investera i professionell trädbeskärning bidrar du inte bara till en säkrare och mer tilltalande miljö på Djurö utan också till en hållbar framtid för områdets unika natur.

arborist beskär träd
Beskärning av äppelträd

Beskärning av fruktträd på Djurö

Fruktträdsbeskärning är en viktig praxis som kombinerar konst och vetenskap, avgörande för fruktträdens hälsa och produktivitet. Korrekta beskärningstekniker bidrar inte bara till att förbättra trädens kondition och öka fruktskörden, utan kan också förlänga deras produktiva liv. På Djurö, där det unika klimatet och jordmånen erbjuder utmärkta förutsättningar för fruktodling, blir det särskilt viktigt att anpassa beskärningsmetoderna för att uppmuntra starka och rikligt fruktbärande träd.

Typer av fruktträdsbeskärning anpassade för Djurö

 1. Formbeskärning (Utbildningsbeskärning): Kritisk för unga träd, formbeskärning syftar till att etablera en stark och välbalanserad grundstruktur. På Djurö börjar man vanligtvis med denna typ av beskärning tidigt på våren, efter att risken för hård frost har minskat, för att undvika skador på unga skott.

 2. Underhållsbeskärning: Riktar sig till etablerade träd för att ta bort döda, skadade eller sjuka grenar, samt för att främja god luftcirkulation och solljusgenomträngning i trädkronan. På Djurö är det optimalt att utföra underhållsbeskärning under sen vinter eller tidig vår, innan knoppsprickningen, för bästa läkning.

 3. Föryngringsbeskärning: För äldre träd som visar tecken på minskad produktivitet kan föryngringsbeskärning ge nytt liv. Detta kan innebära att större grenar avlägsnas för att stimulera ny tillväxt. Denna typ av beskärning kräver precision och bör utföras med omsorg för att inte skada trädet.

 4. Fruktifieringsbeskärning: Syftar till att förbättra fruktkvaliteten och förenkla skörden genom att balansera mängden frukt som trädet producerar. Genom att tunna ut grenar och fruktsättningar under sommaren, kan träden fokusera sin energi på att utveckla större och mer näringsrika frukter.

Anpassning för Djurö

Med Djurös specifika klimat, från kalla vintrar till ljumma somrar, är timingen för beskärning avgörande för att minimera stress på träden och maximera deras tillväxt och fruktproduktion. Det är även viktigt att välja rätt beskärningsteknik baserat på trädets ålder, sort och historik.

Att anlita professionella trädvårdsexperter som är vana vid fruktträdsbeskärning på Djurö kan säkerställa att dina träd får den bästa möjliga vården. Dessa experter har den nödvändiga kunskapen och utrustningen för att genomföra beskärningen korrekt och säkert, med hänsyn tagen till både trädens välmående och den lokala miljöns hälsa. Genom att investera i professionell beskärning kan fruktträdsägare på Djurö förvänta sig friska träd och rikliga skördar år efter år.

Varför är trädbeskärning på Djurö viktigt?

Trädbeskärning är en avgörande del av skötseln av grönområden, särskilt på Djurö där både privata trädgårdar och offentliga parker bidrar väsentligt till områdets estetik och ekologiska hälsa. Korrekt utförd beskärning stärker inte bara trädens visuella appell utan ökar också solljuset på fastigheten och spelar en viktig roll i vården och bevarandet av betydelsefulla äldre träd. Dessa åtgärder främjar trädens välmående över tid och gynnar både miljön och samhället.

Mer Sol för Fastigheter och Boende på Djurö

I ett område där utomhusliv och trädgårdsarbete är högt värderat av fastighetsägarna, kan effektiv trädbeskärning avsevärt förbättra mängden solljus som når trädgården. Detta är kritiskt för de som önskar odla växter eller upprätthålla en frodig gräsmatta. Genom att selektivt ta bort grenar bevaras trädets naturliga skönhet samtidigt som mer ljus kan passera genom dess krona, vilket inte bara skapar en hälsosammare miljö för andra växter utan också kan bidra till att hålla hemmet varmare och minska behovet av artificiell belysning.

Omsorg om Värdefulla Äldre Träd

De äldre, värdefulla träden på Djurö utgör en ovärderlig resurs som bidrar till den lokala biologiska mångfalden och erbjuder svalkande skugga under sommarmånaderna. Dessa levande monument kräver skicklig vård för att hantera stress och förebygga sjukdomar. Genom professionell beskärning kan skadade eller sjuka grenar tas bort, vilket inte bara förbättrar trädets strukturella integritet utan även dess allmänna hälsa.

Närmandet till dessa trädens beskärning kräver respekt och kunskap för att undvika skador som kan förkorta deras livslängd. Att anlita kvalificerade arborister är därför essentiellt för att säkerställa att träden behandlas med den omsorg och expertis de förtjänar, och bevaras för framtida generationer.

Vikten av Kvalificerad Trädbeskärning på Djurö

Att anlita professionella för trädbeskärning på Djurö säkerställer att arbetet utförs med precision, säkerhet, och med användning av korrekta metoder och utrustning. Experter inom trädvård kan erbjuda en detaljerad utvärdering och utforma en skräddarsydd plan som balanserar behovet av solljus, skydd av betydelsefulla träd och estetiska önskemål.

På Djurö, där natur och skönhet hålls i högt värde, är det vårt gemensamma ansvar att vårda våra träd med omsorg. Genom att investera i professionell trädbeskärning bidrar vi inte bara till skönheten i våra trädgårdar och vårt eget välbefinnande utan också till att skydda och bevara vår lokala miljö för framtida generationer.

Arborist utför trädbeskärning

KARRIÄR HOS OSS?

Vi söker arborist/klättrande trädfällare, trädfällare, markarbetare och trädgårdsarbetare som vill jobba med oss på Värmdö och Nacka.

Vi tar även emot praktikanter, LIA med mera. 

Läs mer

Närbild på arborister

Trädbeskärning på Djurö samt våra andra tjänster

Vi på Arborister.se kan assistera er med alla typer av arboristtjänster. Allt från enklare trädfällning, sektionsfällningavancerad trädfällningträdbeskärning och trädvård till stubbfräsning, rådgivning och plantering.

Våra trädfällare och arborister ger dig alltid snabb, både säker och kunnig hjälp med trädfällning och vi vet att du kommer att bli nöjd med vårt arbete.

Vi är fullt försäkrade hos IF och innehar en rad kvalificerade medlemsskap/certifieringar. Bland annat Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen och ISA. Så du är i säkra händer hos oss och kan känna dig lugn när du anlitar oss för trädfällningen.

Vårt primära arbetsområde är Värmdö och Nacka. Vi erbjuder där följande tjänster:

Värmdö:


Nacka:


Fyll i en förfrågan så kontaktar en av våra arborister dig med en kostnadsfri offert!

Du kan även nå oss på 0700-73 73 74 eller info@arborister.se.

trädbeskärning och trädvård av arborist

En del av de platser vi erbjuder trädbeskärning på: