?>

Trädbeskärning i Stavsnäs

Få kostnadsfri offert i Stavsnäs med 50% RUT-avdrag

Letar du efter hjälp med trädbeskärning i Stavsnäs? Vi på Arborister.se kan hjälpa dig med beskärning av både vanliga träd och fruktträd. Vår utbildade personal har lång erfarenhet och hjälper dig till den bästa trädbeskärningen för ditt träd. Du får ett professionellt resultat och vi är självklart fullt försäkrade för din trygghet. Vi vet att du kommer bli lika nöjd med trädbeskärningen som våra andra kunder i Stavsnäs.

Dessutom är vi medlemmar i Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arborists). Det borgar för att du alltid får ett resultat du är nöjd med. Kontakta oss för en kostnadsfri offert på din trädbeskärning!

Click or drag a file to this area to upload.

Trädbeskärning i Stavsnäs

Trädbeskärning i Stavsnäs

Trädbeskärningar utförs både på stora och små träd och på vanliga träd och fruktträd även om syftet med trädbeskärningen skiljer sig något åt. Det är viktigt att beskära sina träd för att träden ska hållas sig friska och kunna stå på samma plats under lång tid. Stora träd kan utgöra en stor säkerhetsrisk för människor och byggnader om de inte beskärs. Därför är det viktigt att man gör en trädbeskärning en gång om året. Beskärningen bör alltid utföras av en utbildad och erfaren fackman, en arborist. Trädbeskärningens syfte är att stabilisera upp och glesa ur trädets krona, samt ta bort döda grenar. Träd kan även behöva tas ned en bit för att inte skada omgivning, om trädet exempelvis skulle rasa ihop. Detta särskilt om de hänger över byggnader. Fruktträd behöver också redan tidigt formas för att inte bli vildvuxna, svårhanterliga och ge dåligt med frukt och riskera sjukdomar och skador på sikt.

Trädbeskärning av stora träd

Stora träd, både lövträd och barrträd, beskärs framförallt då de kan vara för stora och skrymmande eller att de utgör en fara för byggnader, vägar eller i värsta fall för oss människor. Trädbeskärning av stora träd utförs sällan för att trädet behöver det för sin överlevnad även om det finns en del undantag. Beskärning av stora träd består bland annat i att ta bort sjuka eller döda grenar eller glesa ur kronan för att mer ljus ska nå in i kronan eller för att solljuset ska nå exempelvis altanen. Det kan även vara så att ett större träd behöver tas ner bit för bit (sektionsfällning) för att inte skada omgivande byggnader men i det fallet är det i så fall frågan om att fälla hela trädet.

Trädbeskärning av fruktträd

Fruktträd beskärs antingen för att de ska åldras vackert men oftast för att de ska få mer frukt av bättre kvalitet och det ska vara enklare att plocka frukten. Flera av våra vanligaste fruktträd, exempelvis äppelträdet, är förädlade varianter på vildväxande arter. Tar man inte hand om fruktträden med trädbeskärning och trädvård återgår de till sin ursprungliga vildvuxna form.

Fruktträdsbeskärning kan delas upp i två principer: uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning.

Uppbyggnadsbeskärning:
I uppbyggnadsbeskärningen av mindre och yngre träd väljer man de grenar som trädet ska byggas upp av. Grenar på träd stannar alltid på den höjd där den växer ut från stammen eftersom stammen växer på bredden, inte på höjden. Man avlägsnar främst de grenar som har ogynnsamma grenvinklar, vilka kan leda till skador på trädet när grenen blir större och bryts av. Finns det toppskott som konkurrerar med kronan så tas även de bort. Ett konkurrerande toppskott är en gren som växer rakt upp i kronan och konkurrerar med huvudstammens topp som alltid bör vara trädets högsta punkt.

Underhållsbeskärning:
I större och äldre träd villman alltid få en balans av nya och äldre grenar. Äldre grenarna hänger nedåt medan nya växer uppåt. Skulle man ta bort alla yngre grenar kommer trädet att skjuta vattenskott eftersom trädet försöker kompensera för den förlorade bladmassan.

Offert på trädbeskärning

Oavsett vilken typ av trädbeskärning man vill utföra och oavsett vilken typ av träd man vill beskära är det extremt viktigt att det görs på rätt sätt. En felaktigt utförd trädbeskärning skadar trädet både utseendemässigt och ökar risken för sjukdomar och angrepp och i värsta fall att trädet dör. Se därför till att anlita ett proffs för din trädbeskärning. Våra trädfällare och arborister har lång erfarenhet och hjälper dig till den bästa trädbeskärningen för ditt träd. Du får ett professionellt resultat och vi är självklart fullt försäkrade för din trygghet. Dessutom är vi medlemmar i Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arborists). Det borgar för att du alltid får ett resultat du är nöjd med. Kontakta oss för en kostnadsfri offert på din trädbeskärning!

[recensioner]